ข้อควรปฏิบัติ

ระเบียบการใช้บริการ

ระบบจองห้องประชุม

1. ตรวจสอบปฏิทินการจองห้องประชุม , วัน-เวลาที่ห้องประชุมแต่ละห้องว่าง และการใช้ห้องประชุมทั้งหมด ได้จากระบบ
2. Login เข้าสู่ระบบแล้วไปที่เมนู “ระบบการใช้งานห้องประชุม ” ทางด้านซ้าย จากนั้นคลิกปุ่ม “ทำรายการจองห้องประชุม” (ปุ่มสีแดง) ทางด้านขวาของหน้าจอ และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกการจอง”
3. ผู้จองสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติการใช้รถยนต์จากเมนู “จัดการรายการจอง” ทางด้านซ้ายของหน้าจอ
หมายเหตุ
1. การจองห้องประชุม ทั้งในวันทำการและวันหยุด จะต้องทำรายการอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันใช้งาน
2. กรณียกเลิกการใช้ห้องประชุม ต้องทำการยกเลิกในระบบ หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี (คุณธาดา) ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันใช้งาน
3. Log in เข้าสู่ระบบใช้ Username เป็นอีเมลล์ของวิทยาลัย (@siamtechno.ac.th) และรหัสผ่านเป็นหมายเลขประจำตัวบุคลากร
4.หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งในห้องประชุมกรุณาติดต่อฝ่ายอาคารและสถานที่ โทร.5064
5. หากต้องการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศกรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 5019
6. ในการขอใช้หอประชุมใหญ่จะต้องทำรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันใช้งาน
7. หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี (คุณธาดา) โทร. 5011