ข้อควรปฏิบัติ

ระเบียบการใช้บริการ


ระบบจองรถยนต์

1. ตรวจสอบปฏิทินการจองรถยนต์ , วัน-เวลาที่รถยนต์แต่ละคันว่าง และการใช้งานรถยนต์ทั้งหมด ได้จากระบบ
2. Login เข้าสู่ระบบแล้วไปที่เมนู “ระบบการใช้งานรถยนต์ ” ทางด้านซ้าย จากนั้นคลิกปุ่ม “ทำรายการจองรถยนต์” (ปุ่มสีแดง) ทางด้านขวาของหน้าจอ และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกการจอง”
3. ผู้จองสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติการใช้รถยนต์จากเมนู “จัดการรายการจอง” ทางด้านซ้ายของหน้าจอ
หมายเหตุ
1. การจองรถยนต์ ทั้งในวันทำการและวันหยุด จะต้องทำรายการอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันใช้งาน
2. กรณียกเลิกการใช้รถยนต์ ต้องทำการยกเลิกในระบบ หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี (คุณนิตยา) ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันใช้งาน
3. Log in เข้าสู่ระบบใช้ Username เป็นอีเมลล์ของวิทยาลัย (@siamtechno.ac.th) และรหัสผ่านเป็นหมายเลขประจำตัวบุคลากร
4. หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี (คุณนิตยา)โทร. 5010