รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC00999

รถตู้ Toyota Commuter สีขาวทะเบียน ฮพ-7973


ยี่ห้อ-สี:รถตู้ toyota commuter สีขาวทะเบียน
หมายเลขทะเบียน: ฮพ-7973
จำนวนที่นั่ง:15 ที่นั่ง
พนักงานขับรถ:คุณศุภกิจ วาทวิท(อุ๋ย)
เบอร์ติดต่อ:096-510-5702

ผู้จอง :วิภาภรณ์ บุญเลี้ยง

หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยี
เบอร์โทร :
อีเมล์ :wiphapornb@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง จ.อ่างทอง

สถานที่ไปติดต่อ :: ศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง จ.อ่างทอง

รายละเอียด :: เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง จ.อ่างทอง

จำนวนผู้ใช้ :: 4 ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2019-06-13 09:00:00

จนถึงวันที่ :: 2019-06-13 14:00:00

-

ผลการประเมินหลังการใช้บริการ

ยังไม่ประเมินหลังการใช้บริการ

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: รถยนต์ที่ให้บริการคือ รถตู้ Ventury (VIP) ทะเบียน ฮว 7023 พนักงานขับรถยนต์คือ นายชวิน (พี่นก)