รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001775

STC LOUNGE


ชื่อห้องประชุม:STC Lounge ชั้น2
ความจุ: 20 คน
อุปกรณ์:เครื่องดื่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม: ห้องอยู่ชั้น 2 อาคาร9

ผู้จอง :นิมิตรา สิงห์ทองอยู่

หน่วยงาน :ฝ่ายแผนงาน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :nimitras@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: ประชุมงานกับ ดร. อุทิศ ขาวเธียร

รายละเอียด :: ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

จำนวนผู้ใช้ :: 3 ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2020-02-15 10:00:00

จนถึงวันที่ :: 2020-02-15 13:30:00

-

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: