รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001764

ห้องประชุม 9206


ชื่อห้องประชุม:ห้องประชุมสภาวิทยาลัย ชั้น2
ความจุ: 20-40 คน
อุปกรณ์:ไวท์บอร์ด ไมโครโฟนและโปรเจคเตอร์และวีดีโอวอลล์
รายละเอียดเพิ่มเติม: ห้องอยู่ชั้น 2 อาคาร 9

ผู้จอง :อารีรัตน์ บังเอิญ

หน่วยงาน :ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :areeratb@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: ประชุมพิจารณาบทคัดย่อ

รายละเอียด :: ประชุมพิจารณาบทคัดย่อ

จำนวนผู้ใช้ :: 15 ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2020-02-15 13:30:00

จนถึงวันที่ :: 2020-02-15 20:00:00

-

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: