รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001726

ห้องสัมมนาใหญ่


ชื่อห้องประชุม: ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น4
ความจุ: 200 คน
อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์และไมโครโฟน
รายละเอียดเพิ่มเติม: ห้องสัมมนาอยู่ชั้น 4 อาคาร 9

ผู้จอง :นรีรัตน์ หลักแก้ว

หน่วยงาน :คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :nreeratl@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: ใช้ในการจัดบรรยายให้ความรู้จากบริษัท Ze-oil

รายละเอียด :: บรรยายเรื่องสุขภาพ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

จำนวนผู้ใช้ :: 200-300 ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2020-02-15 10:00:00

จนถึงวันที่ :: 2020-02-15 16:00:00

-

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: