รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001672

ห้องประชุม 9204


ชื่อห้องประชุม: ห้องประชุม 9204 ชั้น2
ความจุ: 15 คน
อุปกรณ์:ไวท์บอร์ดและทีวีจอ LED 50 นิ้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม: ห้องอยู่ชั้น 2 อาคาร 9

ผู้จอง :อารีรัตน์ บังเอิญ

หน่วยงาน :ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :areeratb@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: ประชุมเรื่องรายชื่อบุคลากร กับ ผอ.บุคคล

รายละเอียด :: ประชุมเรื่องรายชื่อบุคลากร กับ ผอ.บุคคล

จำนวนผู้ใช้ :: 2 ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2019-12-06 13:30:00

จนถึงวันที่ :: 2019-12-06 16:00:00

-

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: