รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001664

ห้องประชุม 9204


ชื่อห้องประชุม: ห้องประชุม 9204 ชั้น2
ความจุ: 15 คน
อุปกรณ์:ไวท์บอร์ดและทีวีจอ LED 50 นิ้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม: ห้องอยู่ชั้น 2 อาคาร 9

ผู้จอง :นิตยา ศรีจันทร์เคน

หน่วยงาน :สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :
อีเมล์ :nittayas@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: ประชุมพิจารณาวาระการประชุมสภาวิทยาลัย นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562

รายละเอียด :: ประชุมพิจารณาวาระการประชุมสภาวิทยาลัย นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2562

จำนวนผู้ใช้ :: 5 คน ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2019-12-06 10:30:00

จนถึงวันที่ :: 2019-12-06 12:00:00

-

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: