รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001644

ห้องสัมมนาเล็ก


ชื่อห้องประชุม: ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น4
ความจุ: 30 คน
อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์และไมโครโฟน
รายละเอียดเพิ่มเติม: ห้องสัมมนาอยู่ชั้น 4 อาคาร 9

ผู้จอง :จรวยพร นิลโบราณ

หน่วยงาน :ฝ่ายบริการวิชาการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :jaruaipornn@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: ประชุมวางแผนงานค่ายการพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นโค้ช

รายละเอียด :: จัดกิจกรรมค่ายการพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นโค้ชในสถานการณ์จริง

จำนวนผู้ใช้ :: 20 ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2019-11-21 14:00:00

จนถึงวันที่ :: 2019-11-21 15:00:00

-

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: