รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001618

ห้องสัมมนาใหญ่


ชื่อห้องประชุม: ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น4
ความจุ: 200 คน
อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์และไมโครโฟน
รายละเอียดเพิ่มเติม: ห้องสัมมนาอยู่ชั้น 4 อาคาร 9

ผู้จอง :เกสรี สมประสงค์

หน่วยงาน :ฝ่าบริหาร
เบอร์โทร :
อีเมล์ :gasrees@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: โครงการประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน นำเสนอรอบที่ 2

รายละเอียด :: โครงการประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน นักศึกษานำเสนอต่อคณะกรรมการ (รอบที่ 2)

จำนวนผู้ใช้ :: 20 ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2019-11-21 08:30:00

จนถึงวันที่ :: 2019-11-21 16:00:00

-

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: