รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001387

รถตู้ Toyota Commuter สีบรอนด์ทะเบียน ฮพ 7972


ยี่ห้อ-สี:รถตู้ toyota commuter สีบรอนด์เงิน
หมายเลขทะเบียน: ฮพ-7972
จำนวนที่นั่ง:15 ที่นั่ง
พนักงานขับรถ:คุณวิชิต เกษแก้ว(หมึก)
เบอร์ติดต่อ:092-976-8825

ผู้จอง :วรรณิภา ดาอ่ำ

หน่วยงาน :คณะบัญชี
เบอร์โทร :
อีเมล์ :wannipad@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: ฝ่ายการตลาดไปบรรยายและทำสัญญาทุน

สถานที่ไปติดต่อ ::

รายละเอียด :: วันจันทร์ที่ 20 ม.ค. 63 บรรยายที่โรงเรียนนวมินราชินูทิศ เวลา 12.00 น. วันอังคารที่ 21 ม.ค. 63 บรรยายที่โรงเรียนนวมินราชินูทิศ เวลา 8.00 น. วันพุธที่ 22 ม.ค. 63 . บรรยายที่โรงเรียนนวมินราชินูทิศ เวลา 9.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 23 ม.ค. 63 ทำสัญญาทุนที่โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เวลา 8.00 น. วันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 63 บรรยายที่โรงเรียนนวมินราชินูทิศ เวลา 8.00 น.

จำนวนผู้ใช้ :: 3 ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2020-01-20 08:00:00

จนถึงวันที่ :: 2020-01-24 16:00:00

-

ผลการประเมินหลังการใช้บริการ

ยังไม่ประเมินหลังการใช้บริการ

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: