รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001308

ห้องประชุม 9206


ชื่อห้องประชุม:ห้องประชุมสภาวิทยาลัย ชั้น2
ความจุ: 20-40 คน
อุปกรณ์:ไวท์บอร์ด ไมโครโฟนและโปรเจคเตอร์และวีดีโอวอลล์
รายละเอียดเพิ่มเติม: ห้องอยู่ชั้น 2 อาคาร 9

ผู้จอง :รมิดา ศรีงาม

หน่วยงาน :สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :
อีเมล์ :ramidas@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: KTB นำเสนอ App.University

รายละเอียด :: ทีมงาน KTB นำเสนอ App.Universtiy

จำนวนผู้ใช้ :: 10 คน ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2019-06-26 10:30:00

จนถึงวันที่ :: 2019-04-26 11:30:00

-

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: