รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001293

ห้องประชุม 9204


ชื่อห้องประชุม: ห้องประชุม 9204 ชั้น2
ความจุ: 15 คน
อุปกรณ์:ไวท์บอร์ดและทีวีจอ LED 50 นิ้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม: ห้องอยู่ชั้น 2 อาคาร 9

ผู้จอง :เจนจิรา บุดดาวงศ์

หน่วยงาน :ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :jenjirab@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: ประชุมเรื่องการนำทีมวอลเลย์บอลชายเข้าแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค”

รายละเอียด :: ประชุมเรื่องการนำทีมวอลเลย์บอลชายเข้าแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค”

จำนวนผู้ใช้ :: 5 ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2019-06-26 10:00:00

จนถึงวันที่ :: 2019-06-26 12:00:00

-

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: