รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001179

ห้องเรียน 9201


ชื่อห้องประชุม: ห้องเรียน 9201 ชั้น2
ความจุ: 60 คน
อุปกรณ์: พร้อมไวท์บอร์ด โปรเจคเตอร์และไมโครโฟน
รายละเอียดเพิ่มเติม: ห้องอยู่ชั้น 2 อาคาร 9

ผู้จอง :ปิยพันธุ์ รักสาวงส์

หน่วยงาน :วิทยาลัยนานาชาติ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :piyapanr@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: การเรียนการสอน Tesol

รายละเอียด :: Second Language Testing

จำนวนผู้ใช้ :: ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2019-06-13 17:00:00

จนถึงวันที่ :: 2019-06-13 21:00:00

-

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: