รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001023

รถตู้ Toyota Commuter สีขาวทะเบียน ฮพ-7973


ยี่ห้อ-สี:รถตู้ toyota commuter สีขาวทะเบียน
หมายเลขทะเบียน: ฮพ-7973
จำนวนที่นั่ง:15 ที่นั่ง
พนักงานขับรถ:คุณศุภกิจ วาทวิท(อุ๋ย)
เบอร์ติดต่อ:096-510-5702

ผู้จอง :อรปรียา เผือกวัฒนา

หน่วยงาน :ฝ่ายบริหาร
เบอร์โทร :
อีเมล์ :onpreeyap@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: สำรวจหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่

สถานที่ไปติดต่อ :: หอพักละแวกซอยจรัญ 13

รายละเอียด :: ผู้เดินทาง 1) อ.เกสรี สมประสงค์ 2) น.ส.คาโนริ ปราณี 3)น.ส.อรปรียา เผือกวัฒนะ

จำนวนผู้ใช้ :: 3 ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2019-06-26 13:00:00

จนถึงวันที่ :: 2019-06-26 14:30:00

-

ผลการประเมินหลังการใช้บริการ

ยังไม่ประเมินหลังการใช้บริการ

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: