รายละเอียดการจอง

เลขที่ทำรายการ STC001015

รถยนต์ TOYOTA Fortuner สีขาว


ยี่ห้อ-สี:TOYOTA Fortuner สีขาว
หมายเลขทะเบียน: 2กพ9493 กทม
จำนวนที่นั่ง:6 ที่นั่ง
พนักงานขับรถ:คุณชวิน ติละกุล (นก)
เบอร์ติดต่อ:080-954-2595

ผู้จอง :สุรนิตย์ ครุฑธานุช

หน่วยงาน :ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร :
อีเมล์ :suranitk@siamtechno.ac.th

รายละเอียดการขอใช้งาน

วัตถุประสงค์ :: นำส่งเอกสารการเสนอขอเครื่องราชฯ ปี 2563

สถานที่ไปติดต่อ :: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายละเอียด :: นำส่งเอกสารการเสนอขอเครื่องราชฯ ปี 2563 และนำส่งหนังสือแจ้งพ้นจากอาจารย์ประจำ เดือนมิถุนายน 2562

จำนวนผู้ใช้ :: 2 ท่าน

เริ่มใช้วันที่ :: 2019-06-26 09:00:00

จนถึงวันที่ :: 2019-06-26 12:00:00

-

ผลการประเมินหลังการใช้บริการ

ยังไม่ประเมินหลังการใช้บริการ

สถานะการจอง

อนุมัติ
หมายเหตุ: รถยนต์ที่ให้บริการคือ รถฟอร์จูเนอร์ ทะเบียน 2 กพ 9493 พนักงานขับรถยนต์คือ นายชวิน (พี่นก)